Menu Đóng

Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ của chúng tôi

Tại Luxe Living Realtors, chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ bất động sản để đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong từng bước của quá trình mua, bán hoặc cho thuê bất động sản, cung cấp cách tiếp cận cá nhân hóa và hỗ trợ chuyên nghiệp.
Tìm kiếm tài sản
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm nơi hoàn hảo để sống hoặc kinh doanh, có tính đến mong muốn và ngân sách của bạn.
Bắt đầu từ đ12 117 833 cho một lần tìm kiếm bất động sản.
Bán bất động sản
Các đại lý của chúng tôi sẽ đảm bảo việc bán tài sản của bạn thành công và có lợi nhuận bằng cách phát triển một chiến lược tiếp thị hiệu quả và tiến hành định giá tài sản một cách chuyên nghiệp.
Hoa hồng từ việc bán là 3% giá trị tài sản.
Hỗ trợ pháp lý
Các chuyên gia pháp lý của chúng tôi sẽ giúp bạn mọi khía cạnh pháp lý của giao dịch, đảm bảo an toàn và hợp pháp.
Bắt đầu từ đ8 575 353 cho việc tư vấn và chuẩn bị các tài liệu cần thiết.
Tư vấn
Các đại lý giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên chuyên nghiệp về mọi vấn đề liên quan đến bất động sản để bạn đưa ra quyết định tốt nhất.
đ3 635 678 cho một lần tư vấn.
Cho thuê bất động sản
Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được bất động sản cho thuê phù hợp, hỗ trợ pháp lý và thỏa thuận với người thuê.
Hoa hồng từ việc cho thuê là 50% tiền thuê một tháng.
© 2023 Luxe Living Realtor. Đã đăng ký Bản quyền.